ЗАВН Добрич

ЗАВН Добрич

ЗАВН Добрич

ЗАВН Добрич

ЗАВН Добрич

ЗАВН Добрич ISO 9001 сертификат

“ЗАВН-ДОБРИЧ” АД

“ЗАВН-ДОБРИЧ” АД е наследник на създадения през 1965г. Завод за високоволтова апаратура. Дружеството се е наложило като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор. То разполага и с необходимия машинен парк за цялостното изработване,  окомплектоване на произвежданите изделия и доставката им до клиента.