Комплектни разпределителни устройства с маломаслени, елегазови и вакуумни прекъсвачи 7.2, 12, 24 kV

Комплектните разпределителни устройства са предназначени за приемане и разпределяне на ел. енергия с променлив трифазен ток с промишлена честотата 50Hz за напрежение 6, 10 и 20kV.

КРУ са предназначени за открит и закрит монтаж.

Отговарят на изискванията на  БДС  9829:1972.

Технически данни PDF