Eпоксидни изолатори 0.66, 7.2, 12 и 24 kV

„ЗАВН-ДОБРИЧ” АД разполага с инсталация (Вимекс – ВЕТ), машини и съоръжения за леене под налягане на епоксидни детайли и изолатори, необходими за монтиране в електрически табла, комплектни разпределителни устройства (КРУ), комплектни трансформаторни подстанции (КТП) и разеденители за монтаж на закрито.

Фирмата изпълнява всякакъв вид епоксидни изделия по конструктивна документация и форми на клиента.

Произвеждаме следните видове епоксидни изделия:

  1. Гама изолатори до 1 кV;
  2. Стандартни опорни изолатори 10 и 20 кV с разположение на вложките по желание на клиента;
  3. Индикаторно устройство (капацетивен делител) за индикиране на напрежение 10 и 20 кV във високоволтови съоръжения;
  4. Контактни системи за КРУ
  • Горна контактна система за КРУ 2-10Б (лява, средна и дясна);
  • Горна контактна система за КРУ 2-20Б;
  • Долна контактна система за КРУ 2-20 Б;
  • Контактна система за КРУ с намалени габарити.

Технически данни PDF