Токови измервателни трансформатори за 10, 20 и 35 kV

Токовите измервателни трансформатори за напрежение 10, 20 и 35 кV са предназначени за измерване на променливи токове от 10 до 4000 А. Предназначени са за монтаж в закрити разпределителни табла и устройства.

Нормалната работа на трансформаторите се обезпечава при следните условия:

 • температура на околната среда            от -25 до +40°С
 • височина над морското равнище          до 1000 м
 • климатични условия – съгласно климатичното изпълнение за нормален или тропически климат.

Изпълняват се няколко модификации:

 • стоящи и проходни;
 • многонавивкови и еднонавивкови;
 • със и без собствена първична намотка;
 • с една или повече вторични намотки;
 • със или без собствена първична намотка.

Активната част на трансформаторите е залята с епоксиден компаунд, който едновременно е както изолация между първичната и вторична намотки, така и външна изолация.

Трансформаторите отговарят на изискванията на БДС ЕN 60044-1. Изпълняват се в нормално и тропическо изпълнение.

Изработват се следните типове трансформатори:

 • ТКС – 12 – стоящ; гама от 10 ÷ 800 А;
 • ТКС – 24 – стоящ; гама от 10 ÷ 800 А;
 • ТКС – 12, 24 – с превключване;
 • ТКН – 24 – проходен; гама от 20 ÷ 1200 А;
 • ТКЕА –12 – проходен; гама от 800 ÷ 4000 А;
 • ТКЕА – 24 – проходен; гама от 800 ÷ 4000 А;

 

„ЗАВН-ДОБРИЧ” АД може да произведе показаните конструкции токови трансформатори и с други технически параметри (клас на точност, номинален първичен ток, номинален вторичен ток и т.н.), отговарящи на БДС, IEC, ГОСТ, по заявка на клиента.

Технически данни PDF