Ретрофит / рехабилитация на прекъсвачи КРУ СН

„ЗАВН-Добрич” АД  извършва подмяна на съществуващи маломаслени прекъсвачи с нов тип - вакуумни и елегазови на фирмите AREVA, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.

Извършваме подмяна на прекъсвачи както в килии, така и в КРУ (комплектни разпределителни устройства).

Дейността по подмяната включва демонтаж, проектиране, доставка, монтаж, изпитание и въвеждане в експлоатация.

Галерия колички с прекъсвач PDF