Комплектни трансформатори подстанции (МКТП и БКТП) 7.2, 12 и 24 kV с апаратура на АВВ, Siemens, Schneider

Комплектната трансформаторна подстанция (БКТП/МКТП) представлява комплектно енергетично съоръжение, което е предназначено да приема, преобразува и разпределя електрическата енергия на трифазния електрически ток.

КТП са предназначени за работа на открито при следните параметри на околната среда:

  1. 1. Продължителен режим на работа
  2. 2. Температура на околната среда – от - 30 ÷ +40°С
  3. 3. Монтаж: на открито
  4. 4. Надморска височина на монтажа: до 1000 м
  5. 5. Относителна влажност на въздуха – до 100% при 25°С
  6. 6. Взривобезопасна и пожаробезопасна среда.
  7. 7. Райони с нормално замърсяване на околната среда.

Апаратите, монтирани в предлаганото съоръжение са нови и с гарантирано качество.

Всички съоръжения са заземени чрез общ заземителен контур.

КТП има вътрешно осветление включващо се с ключове, монтирани отвътре до всяка врата.

КТП има вентилационни отвори, достатъчни за осигуряване на естествено охлаждане на съоръженията. Вентилационните отвори са защитени от проникването на птици и гризачи и не позволява проникване с тел или друго приспособление до части под напрежение. Предвидена е защита на стените и тавана от воден конденз.

Вратите се отварят на 120°С с възможност за фиксиране в отворено положение.

Подвеждането на кабелите става с херметични кабелни преходници.

За нормалната и безопасна работа и експлоатация на КТП са предвидени всички мероприятия, съгласно изискванията на БДС ЕN 62271-202 и Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

КТП се състои от: секция средно напрежение  (10/20kV), секция/секции трансформатор и секция ниско напрежение (0,4 kV). Допуска се РУ СрН и НН да бъдат в едно помещение (секция) при спазване на съответните изисквания.

Всяко КТП се придружава със съпроводителна документация включваща: инструкция за монтаж и експлоатация; сертификат за качество; декларация за съответствие; гаранционна карта; изпитвателен протокол и всички документи за качеството на вложената апаратура.

PDF Технически данни

PDF Галерия