Напреженови измервателни трансформатори СрН

Напреженовите измервателни трансформатори за номинално работно напрежение 6; 6,3; 10; 15 и 20 кV са  за монтаж в закрити съоръжения.

Трансформаторите са изработени с шихтован магнитопровод от електротехническа стомана. На магнитопровода е навита намотка НН, а на нея е надяната първичната намотка ВН, съставена от отделни секции.

Активната част е залята с компаунд от епоксидна смола с клас на изолация F.

Експлоатационни условия:

  • температура на околната среда от -25 до +40°С
  • височина над морското равнище до 1000 m
  • климатични изпълнения: за нормален и тропически климат.

Изпълняват се незаземени (двуполюсни) и заземени (еднополюсни) напреженови трансформатори.

Трансформаторите отговарят на изискванията на БДС ЕN 60044-2.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ от серия НК-напреженови

ТИП

Първично номинално напрежение Upn

kV

Коефициент на трансформация

Upn / Usn

kV

Мощност

номинална и пределна

Pn / Ppr

VA

Клас на

точност

Маса

kg

НК – 7,2

6

6 / 0,1

100 / 400

0,5

27

НК – 7,2

6,3

6,3 / 0,1

100 / 400

0,5

27

НК – I – 7,2

6 : Ö3

6:Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

50 / 200

0,5

26,5

НК – I – 7,2

6,3: Ö3

6:Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

50 / 200

0,5

26,5

НК – 12

10

10 / 0,1

100 / 500

0,5

27

НК – 12

11

11 / 0,1

100 / 500

0,5

27

НК – 12

11

11 / 0,11

80 / 500

0,5

27

НК – I -12

10:Ö3

10: Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

50 / 300

0,5

26,5

НК – I -12

10,5:Ö3

10,5:Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

50 / 300

0,5

26,5

НК – I -12

11:Ö3

11: Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

50 / 300

0,5

26,5

НК – I -12

11:Ö3

11: Ö3 / 0,11: Ö3 / 0,11:3

50 / 300

0,5

26,5

НК – 24

15

15 / 0,1

120 / 750

0,5

40

НК – 24

20

20 / 0,1

120 / 750

0,5

40

НК – I – 24

15: Ö3

15: Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

60 / 500

0,5

40

НК – I – 24

20: Ö3

20: Ö3 / 0,1: Ö3 / 0,1:3

60 / 500

0,5

40

„ЗАВН-ДОБРИЧ” АД може да произведе показаните конструкции напреженови измервателни трансформатори с други технически параметри  (клас на точност, номинално първично работно напрежение, номинално вторично работно напрежение и т.н.) отговарящи на БДС, IEC, ГОСТ по заявка на клиента.

Технически данни PDF