Токови измервателни трансформатори за закрит монтаж 0,5 kV

Токовите измервателни трансформатори за номинално работно напрежение 0,5 кV са предназначени за измерване на променливи токове до 3000 А. Те са предвидени за монтаж в закрити електроразпределителни устройства и табла за ниско напрежение.

Нормалната им работа се обезпечава при следните експлоатационни условия:

  • температура на околната среда           от – 35 до + 40°С
  • височина над морското равнище                   до 1000 m
  • климатични условия – съгласно климатичното изпълнение за нормален и тропически климат.

Трансформаторите са сухи, заляти с епоксидна смола. Имат собствена първична намотка, изработена от медни профилни проводници или от шина, в зависимост от стойността на първичния ток.

Изготвят се в нормално и тропическо изпълнение.

Отговарят на изисквания на БДС ЕN 60044-1.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПАРАМЕТРИ

Мярка

ТСЕ 0,75

ТСШ 0,75

ТСВ 0,75

Номин. работно напрежение

kV

0,5

0,5

0,5

Максим. работно напрежение

kV

0,75

0,75

0,75

Номин. първичен ток

А

30 - 600

600 - 3000

300 - 1000

Номин. вторичен ток

А

5

5

5

Номин. мощност

VA

5

15

3,75-15

Клас на точност

-

0,5

0,5

0,5

Технически данни PDF